New call-to-action

1. CO NOWEGO PRZYNIESIE ITIL4?

Żyjemy w czasach przełomowych technologicznych zmian, które określamy mianem czwartej rewolucji przemysłowej. Jej efektem jest coraz szybsze i bardziej złożone środowisko biznesowe, wymagające od organizacji zwinności, adaptacji do wymagań i umiejętności wdrażania nowych sposobów pracy.

Metodyka ITIL 4 pomaga organizacjom dostosować się do wyzwań, które są istotne nie tylko dla profesjonalistów z branży ITSM, ale także dla pracowników cyfrowej gospodarki. ITIL 4 będąc rozszerzeniem poprzedniej wersji ITIL, zapewnia praktyczne podstawy i wspiera organizacje na drodze do świata cyfrowej transformacji. ITIL 4 dostarcza kompleksowy model operacyjny dla obsługi produktów i usług opartych o technologiczne rozwiązania. Zespoły IT pełnią kluczową rolę w budowaniu strategii biznesowej.

ITIL 4 wspiera pracowników i organizacje, które już wcześniej korzystały z praktyk ITIL v3. Oferuje praktyczne wsparcie i pomaga w skutecznym działaniu w warunkach cyfrowej gospodarki.

2. CZYM ITIL 4 RÓŻNI SIĘ OD ITIL V3?

ITIL został zaktualizowany, aby dostarczać praktyczną i elastyczną bazę wiedzy, w celu lepszego wsparcia organizacji, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe czynniki. Wraz z pojawieniem się wersji czwartej, kontekst ITIL poszerzył się o aktualną sytuację biznesową, w tym współpracę z Agile, DevOpsem i transformacją digitalową.

10 najważniejszych zmian w ITIL 4 w stosunku do ITIL v 3:

 1. Rozszerza pojęcie usługi. Wskazuje, że dostawca usługi współtworzy (co-create) wartość z odbiorcą usługi.
 2. Wprowadza do świata ITIL pojęcie produktu.
 3. Rozszerza definicje klienta usługi (Service Consumer), wprowadzając obok klienta i użytkownika również sponsora (Customer, User, Sponsor).
 4. Precyzuje pojęcie wartości (The perceived benefits).
 5. Wprowadza ważne z punktu widzenia współtworzenia wartości pojęcie relacji usługowej (Service relationship).
 6. Od nowa definiuje pojęcie oferty usługowej (Service Offering).
 7. Adaptuje do potrzeb biznesu znane z ITIL Practitioner pryncypia (Guiding Principles).
 8. Rozbudowuje znane z ITIL v3 4 Ps of Service Management (People, Process, Products, Partners) do postaci 4 wymiarów (Organizations & people, Information & technology, Value streams & processes, Partners & suppliers).
 9. Zastępuje model cyklu życia usługi (Service Lifecycle) systemem SVS (ang. Service Value System).
 10. Wprowadza strumienie wartości (Value streams), zamieniając procesy w zwinnie definiowany, elastyczny strumieniem działań prowadzących do dostarczenia i współtworzenia wartości.

3. MAM ZALICZONE MINIMUM JEDNO SZKOLENIE INTERMEDIATE, ALE NIE POSIADAM JESZCZE 17 PUNKTÓW ITIL, CO MAM DALEJ ROBIĆ?

Sugerujemy kontynuowanie ścieżki do zdobycia minimum 17 punktów ITIL (rekomendujemy w tym szkolenie ITIL Practitioner) i następnie przystąpienie do Bridge do wersji 4, aby uzyskać tytuł ITIL Managing Professional lub przystąpienie do ITIL Managing Across theLifecycle (MALC) i uzyskanie tytułu ITIL Expert, który nadal będzie uznawany. W przypadku nieuzyskania 17 punktów ITIL, wszystkie punkty wyzerują się w momencie wejścia w życie ITIL 4 w drugiej połowie 2020 roku.

4. UKOŃCZYŁEM(-AM) TYLKO SZKOLENIE ITIL FOUNDATION W WERSJI 3. CO MAM DALEJ ROBIĆ?

Najlepszym wyborem będzie kontynuowanie ścieżki ITIL w wersji 3 do zdobycia 17 punktów. W przypadku niekontynuowania ścieżki certyfikacji w wersji 3 wszystkie zdobyte punktyponiżej 17 przepadną. W listopadzie 2019 r. rozpoczęliśmy pierwsze szkolenia ITIL 4 Specialist: Create, Deliver and Support oraz ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve.

5. CZY SZKOLENIA Z ITIL 4 FOUNDATION SĄ OBOWIĄZKOWE?

Szkolenia ITIL w wersji 3 będą dostępne jeszcze pół roku od wejścia ostatniego szkolenia ze ścieżki ITIL w wersji 4. Ostatnie szkolenie ma wejść w życie w pierwszej połowie 2020 roku.

Szkolenie z ITIL Foundation nie jest obowiązkowe, jednak AXELOS zachęca do wzięcia w nim udziału, aby każdy uczestnik dobrze zrozumiał nowy materiał.

W przypadku wszystkich modułów ITIL Managing Professional i ITIL Strategic Leader (włączając moduł przejściowy ITIL Managing Professional) szkolenie jest obowiązkowe, aby umożliwić uczestnikom pełne zrozumienie nowego materiału.

6. JAK DŁUGO TRWAJĄ SZKOLENIA Z ITIL 4?

Na podstawie danych zebranych od społeczności IT i wyników testów przeprowadzonych wśród użytkowników, AXELOS określił minimalny zalecany czas trwania dla ITIL 4 Foundation na dwanaście godzin. Określony czas został zatwierdzony jako odpowiedni do zrealizowania programu i osiągnięcie założonych celów. ATO (Accredited Training Organisation) mają swobodę w tworzeniu oferty szkoleń w oparciu o potrzeby klientów i rynku w taki sam sposób, jak działo się to w przypadku ITIL v3 Foundation. 

Minimalny zalecany czas dla modułów ITIL Managing Professional wynosi 18 godzin (trzy dni) łącznie z egzaminem. 

W przypadku modułu ITIL Managing Professional Transition (ITIL 4 Bridge) zaleca się 30 godzin kursu (pięć dni) łącznie z egzaminem. Celem kursu jest przegląd wszystkich czterech modułów Managing Professional i modułu ITIL Foundation. Ukończenie szkolenia z ITIL 4 Foundation nie jest konieczne dla modułu Transition. 

7. CZY MOŻLIWE JEST PRZEJŚCIE Z ITIL v2 do ITIL 4?

Menedżerowie z certyfikatem ITIL v2 nie mogą przejść bezpośrednio do wersji ITIL 4. Najpierw powinni ukończyć moduł Bridge do ITIL v3, aby otrzymać tytuł ITIL Expert. Następnie będą mogli podejść do szkolenia przejściowego (ITIL 4 Managing ProfessionalTransition), zanim straci ważność. Jego wycofanie planowane jest przynajmniej rok po publikacji pełnej wersji ITIL Managing Professional.

8. JAK WYGLĄDA KALENDARZ PUBLIKACJI POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW ITIL 4?

Moduły ITIL 4 są publikowane zgodnie z poniższym harmonogramem.

 • ITIL Foundation – 28 lutego 2019 r.
 • ITIL 4ManagingProfessional Transition Module – 3 października 2019 r.
 • ITIL 4ManagingProfessional Modules (ITIL 4 Specialist: Create, Deliver and Support, and ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve) – 31.01.2020 r.
 • ITIL 4ManagingProfessional Modules (ITIL 4 Specialist: Drive Stakeholder Value, ITIL 4Specialist: High Velocity IT) – 28.02.2020
 • ITIL 4 Strategic LeaderModule –więcej informacji zostanie opublikowanych w drugiej połowie 2020 r.

9. JAKIE SĄ PLANY PRZETŁUMACZENIA ITIL 4?

Do tej pory wprowadzono egzamin ITIL 4 Foundation w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, japońskim oraz także po polsku. Kolejne tłumaczenia wynikają z takich czynników jak m.in. popularność ITIL na danym rynku, potrzeba certyfikacji w danych językach. Priorytetem dla AXELOS jest utrzymanie wysokiej jakości tłumaczeń.

Lista tłumaczeń wraz z harmonogramem: 
język japoński (Q4 2019 r.)
język włoski, holenderski, portugalski (Q1 2020 r.)
jęz. chiński (H1 2020 r.

10. DLACZEGO NIE MA MODUŁU PRZEJŚCIOWEGO DLA ITIL 4 FOUNDATION?

Publikacja ITIL 4 Foundation wprowadza w stosunku do ITIL v3, bardzo dużo nowych definicji i pojęć. Struktura szkolenia przejściowego oraz egzaminu ITIL 4 praktycznie obejmowałaby w całości zagadnienia ze szkolenia ITIL 4 Foundation. Z tego powodu zrezygnowano z osobnego szkolenia.

11. KIEDY ITIL v3 FOUNDATION STRACI WAŻNOŚĆ?

Wdrożenie ITIL 4 jest procesem stopniowym, dzięki czemu pozostaje wystarczająco dużo czasu na przejście z ITIL v3 na ITIL 4. Szkolenia ITIL v3 będą nadal wspierane przez co najmniej rok po wydaniu publikacji ITIL 4 Managing Professional (czyli co najmniej do końca 2020). Informacje o zaprzestaniu wsparcia dla ITIL v3 pojawią się co najmniej sześć miesięcy wcześniej.

12. DLACZEGO DO EGZAMINU Z ITIL MANAGING PROFESSIONAL TRANSITION WYMAGANE JEST 17 PUNKTÓW? KALENDARZ PUBLIKACJI POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW ITIL 4?

Do egzaminu z Managing Across the Lifecycle (MALC) wymagane jest obecnie uzyskanie łącznie 17 punktów ze szkoleń ITIL Foundation, Intermediate i / lub ITIL Practitioner.

Aby zachować ważność wcześniejszych szkoleń z ITIL v3, dla osób planujących przejście z wersji 3 na wersję 4 za pośrednictwem modułu ITIL Managing Professional, wymagana będzie taka sama ilość punktów.

Po uzyskaniu wymaganych punktów dla ITIL v3, uczestnicy będą mogli przystąpić do modułu przejścia ITIL Managing Professional Transition bez konieczności zdawania egzaminu MALC.

13. CZY DZIĘKI ITIL 4 FOUNDATION MOGĘ OTRZYMAĆ PUNKTY, KTÓRE WLICZAJĄ SIĘ DO PULI 17 PUNKTÓW WYMAGANYCH DLA MODUŁU MANAGING PROFESSIONAL?

Uczestnik może wykorzystać ITIL 4 Foundation na drodze do modułu przejściowego. Program ITIL 4 nie zapewnia żadnych punktów, ale jeśli kandydat zdał egzamin z ITIL 4 Foundation, wówczas będzie potrzebował tylko 15 punktów z modułów ITIL v3 Intermediate/ Practitioner, aby móc zdać kurs przejściowy.

14. KIEDY MODUŁ PRZEJŚCIOWY ITIL MANAGING PROFESSIONAL STRACI WAŻNOŚĆ?

Moduł przejściowy ITIL Managing Professional pozostanie ważny przez co najmniej rok po jego uruchomieniu, dodatkowe informacje zostaną opublikowane w 2020 roku.

15. DLACZEGO NIE MA OFICJALNEGO PODRĘCZNIKA DLA ITIL 4 MANAGING PROFESSIONAL

Moduł ITIL 4 Managing Professional Transition został zaprojektowany, aby umożliwić posiadaczom tytułu ITIL Expert (lub tym, którzy mają 17 punktów ITIL 3) zaznajomienie się z podstawowymi koncepcjami ITIL4 Managing Professional.

Nie ma specjalnej publikacji dotyczącej tego modułu. W zamian oczekuje się, że kandydaci wezmą udział w szkoleniu, które obejmuje treści z czterech publikacji Managing Professional oraz kluczowe koncepcje ITIL 4 Foundation.

Podręczniki dla modułów Managing Professional – Create, Deliver and Support; Direct, Plan and Improve zostaną opublikowane 31.01.2020. Podręczniki do High Velocity IT; DriveStakeholder Value – 28.02.2020 roku.

16. CZY PO ZDANIU EGZAMINU KANDYDACI POWINNI OCZEKIWAĆ CERTYFIKATU?

Tak, uczestnik szkolenia otrzyma osobny certyfikat dla każdego egzaminu zdanego z ITIL 4 oraz kolejny certyfikat, gdy osiągnie tytuł odpowiednio Managing Professional lub Strategic Leader.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących certyfikatów proszę pisać na adres:learn@conlea.pl. Certyfikat ukończenia egzaminu nadawany jest przez instytucje egzaminującą. 

17. JAKA JEST GRUPA DOCELOWA DLA KAŻDEGO Z MODUŁÓW?

Moduły ITIL 4 Managing Professional Transition powinny być skierowane do kandydatów posiadających certyfikat ITIL Expert, oraz do tych którzy już mają lub pracują nad uzyskaniem 17 punktów w programie szkolenia z ITIL 3.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie docelowych odbiorców pozostałych modułów ITIL 4Managing Professional i Strategic Leader.

18. KIEDY WSPARCIE DLA ITIL 3 ZOSTANIE WSTRZYMANE?

Przejście między wersjami jest procesem stopniowym, dając partnerom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do transformacji z ITIL v3 na ITIL 4, a uczestnikom ITIL v3 dalsze zbieranie punktów i przygotowanie do ITIL Managing Professional.

Szkolenia ITIL v3 będą nadal obsługiwane przez co najmniej rok po publikacji modułów ITIL 4Managing Professional. Zakończenie wsparcia dla modułów Intermediate i Practitioner ITIL v3 nastąpi przynajmniej rok po publikacji ostatniego modułu ITIL 4 Managing Professional.

19. W JAKI SPOSÓB ISO 20000 ODNOSI SIĘ DO ITIL 4?

Część autorów ITIL 4 współtworzyło również normę ISO 2000, zatem AXELOS może zapewnić zgodność pomiędzy tymi wytycznymi. 

Podczas prac na nad rozwojem ITIL 4 zadbano, aby nie było sprzeczności z najnowszymi wersjami obowiązującymi w normach ISO, w tym ISO 20000. AXELOS będzie współpracować z ISO przy kolejnej aktualizacji odpowiednich sekcji (ISO 20000-11), gdy najnowsze wytyczne dotyczące ITIL 4 będą dostępne.

AXELOS planuje przedstawić związki pomiędzy ITIL 4 a ISO w osobnej publikacji. 

20. CZY MODEL ITIL MATURITY MODEL ZOSTANIE ZAKTUALIZOWANY?

Model dojrzałości procesów i organizacji zgodnie z ITIL (ang. ITIL Maturity Model) jest powszechnie wykorzystywany przez organizacje oraz praktyków ITIL i zostanie dostosowany do ITIL 4. Informacje dotyczące nowej wersji modelu zostaną przedstawione w osobnej publikacji.  

21. W JAKI SPOSÓB DEVOPS I AGILE 4 ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE W ITIL4?

Jak 𝐈𝐓𝐈𝐋 𝟒 wykorzystuje 𝐀𝐠𝐢𝐥𝐞 𝐢 𝐃𝐞𝐯𝐎𝐩𝐬?

ITIL 4 wykorzystuje elementy innych metodyk i integruje metody pracy stosowane np. w Agile i DevOps, Lean, IT governance i leadership.

Przykładowe wspólne punkty to:

 1. Zasady przewodnie (Guiding Principles) stanowią podstawę ITIL 4. Jest to zbiór zasad, które zapewniają holistyczną wizję tego, jak organizacja powinna być zarządzana i jak powinna wykonywać swoją pracę. Koncentracja na współpracy, automatyzacji i prostocie odzwierciedla zasady zawarte w metodykach Agile, DevOps i Lean. Przykłady: Skupiaj się na wartości / Focus on Value (Lean) Postępuj iteracyjnie i oczekuj informacji zwrotnej / Progress Iteratively with Feedback (Agile) Collaborate and Promote Visibility / Współpracuj i promuj widoczność (DevOps CALMS /Kanban) Optymalizuj i automatyzuj / Optimize & Automate (Lean / DevOps CALMS)
 2. Łańcuchy wartości(ValueStreams), które przez holistyczne podejście pokazują, w jaki sposób praca DevOps i/lub Agile łączy wymagania biznesu z dostarczeniem i wsparciem produktu i usługi. 
 3. Praktyki ITIL4, które odzwierciedlają nowe sposoby pracy, równoważąc potrzeby nadzoru, zgodności oraz gromadzenia danych, informacji i dokumentacji ze wzmocnieniem pozycji zespołów wykonujących prace operacyjne. 

22. W JAKI SPOSÓB KANDYDACI UZYSKUJĄ DOSTĘP DO PRAKTYK?

Platforma My ITIL będzie oficjalnym miejscem udostępniania Praktyk ITIL 4. Przewodniki ITIL 4 zostaną opublikowane wraz z pojawieniem się odpowiednich modułów ITIL 4 w czwartym kwartale 2019 r. oraz 2020 r.

Od 2018 r. każdy kandydat podchodzący do egzaminu ITIL (w tym ITIL 4 ManagingProfessional Transition), otrzyma roczny dostęp do My ITIL. Dotyczy to także osób, które nie zdały egzaminu. W ciągu trzech tygodni od przesłania wyników, kandydaci otrzymają e-mail wraz zaproszeniem do rejestracji i uzyskaniem dostępu.

Jeśli kandydat nie otrzyma wiadomości w ciągu trzech tygodni od przesłania wyników, powinien skontaktować się z: membership@AXELOS.com

23. KIEDY ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE PRAKTYKI ITIL4?

Praktyki ITIL 4 zostaną opublikowane, po wydaniu kolejnych modułów ITIL 4 ManagingProfessional w czwartym kwartale 2019 r. i w roku 2020. Praktyki będą dostępne za pośrednictwem strony My ITIL. Kandydaci, którzy przystąpią do egzaminu ITIL, otrzymają roczny bezpłatny dostęp do zasobów My ITIL.

24. CZY UCZESTNICY BĘDĘ MIEĆ DOSTĘP DO PRAKTYK, ABY PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EGZAMINU Z ITIL 4?

Platforma My ITIL będzie oficjalnym miejscem publikacji Praktyki ITIL 4. Roczny dostęp do platformy będzie przysługiwał osobom, które zdały dowolny egzamin z ITIL. Praktyki ITIL 4 zostaną wydane razem z publikacją modułów ITIL 4 w czwartym kwartale 2019 i w roku 2020.

Kandydaci mogą korzystać z materiałów szkoleniowych od swojego dostawcy szkoleń, aby zapoznać się z treścią wymaganą przy egzaminach. 

Wszyscy kandydaci uzyskają dostęp do My ITIL po egzaminie (jeśli go wcześniej nie mieli), aby mogli wdrażać nowo poznane umiejętności w swojej organizacji.

25. CZY OSOBY, KTÓRE NIE PLANUJĄ EGZAMINU Z ITIL OTRZYMAJĄ DOSTĘP DO PRAKTYK?

Praktyki ITIL 4 będą dostępne poprzez My ITIL. Jeśli uczestnik chce uzyskać dostęp do My ITIL i nie planuje wkrótce przystąpić do egzaminu ITIL (wraz z którym otrzyma roczny dostęp), może zapisać się na stronie www.AXELOS.com/my-itil. Koszt dostępu: 50 GBP + VAT.

26. DLACZEGO AXELOS ROZPOCZĄŁ TWORZENIE MATERIAŁÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO ITIL 4?

Celem materiałów uzupełniających jest ulepszenie, rozszerzenie oraz uzupełnienie treści ITIL 4 uwzględnionych w ITIL Managing Professional i ITIL Strategic Leader. 

Materiały uzupełniające będą dostępne m.in. w formie whitepapers, wideo i infografik.

Ich treść będzie publicznie dostępna na stronie AXELOS Content Hub, a także dla członków AXELOS „My ITIL”.  Wszystkie egzaminy ITIL obejmują teraz roczny darmowy dostęp do „My ITIL”.